פרפור עליות 24.01.2021

שילוב נוגדי קרישה וטסיות והשפעתם על חולים עם פרפור עליות חדש

תוצאות מחקר זה שפורסם ב-JAMA מאתגרות את הגישה המשלבת טיפול בנוגדי קרישה עם נוגדי טסיות במטופלים עם אבחנה חדשה של פרפור עליות

מטופלים עם פרפור עליות שאינו ממקור מסתמי, הנמצאים בסיכון לשבץ, צפויים לקבל נוגדי קרישה (oral anti-coagulants-OAC). עם זאת, אחד מתוך שמונה מטופלים בקירוב, ב"מרשם הגלובלי של נוגדי הקרישה בשטח" (GARFIELD-AF) מטופל בנוגדי טסיות (AP) בנוסף ל-OAC, עם או ללא מחלת כלי דם מתועדת או אינדיקציות אחרות לטיפול AP.

מטרת המחקר היתה לבחון את המאפיינים והתוצאים של מטופלים אשר טופלו עם OAC יחד עם AP לעומת מטופלים אשר טופלו עם OAC בלבד.

המחקר שבוצע היה מחקר בינלאומי, רב מוקדי ותצפיתי אשר כלל מבוגרים מגיל 18 ומעלה עם אבחנה חדשה של פרפור עליות שאינו ממקור מסתמי ובעלי גורם סיכון אחד לפחות לחלות בשבץ. המשתתפים במחקר גויסו בין מרץ 2010 לאוגוסט 2016. הנתונים חולצו לצורך ניתוח ובאוקטובר 2017 ונותחו בין התאריכים אפריל 2018 עד יוני 2019.

המטופלים במחקר קיבלו או OAC יחד עם AP או OAC בלבד. התוצאים הקליניים נמדדו במשך שלושה חודשים וכן 12 חודשים. התנאים הותאמו עבור 40 גורמים מבלבלים הכוללים גם את המצב ההתחלתי של המטופלים והתרופות שאותן הם מקבלים. במחקר נותחו סך של 24,436 מטופלים (13,438 [55%] גברים בממוצע גיל 71 [טווח בין רבעוני] [64-78].

מבין המטופלים שנבחרו, בקרב אלה שקיבלו טיפול OAC יחד עם AP היתה הימצאות גבוהה יותר של אינדיקציות קרדיוווסקולריות לטיפול עם AP, כולל תסמונות כליליות חריפות (22.0% לעומת 4.3%), מחלת עורקים קורונריים (39.1% לעומת 9.8%) ומחלה חסימתית של הקרוטידים (4.8% לעומת 2.0%).

במהלך שנה אחת, במטופלים אשר טופלו עם OAC וגם ב-AP היו שיעורי היארעות גבוהים יותר משמעותית של שבץ (יחס סיכונים מתוקנן 1.22; רמת ביטחון 95%, רווח בר סמך 0.98-1.51.

הסיכון לתסמונת כלילית חריפה לא ירד במטופלים שקיבלו OAC וגם AP בהשוואה למטופלים שקיבלו OAC בלבד (aHR, 1.16; רמת ביטחון 95%, רווח בר סמך 0.70-1.94). מטופלים אשר טופלו עם OAC יחד עם AP היו בעלי שיעור הימצאות קליני גבוה יותר (כלל התוצאים) מאשר מטופלים שטופלו עם OAC בלבד במהלך תקופה קצרה – שלושה חודשים.

לסיכום, תוצאות מחקר זה מאתגרות את הגישה לשלב טיפול ב-OAC יחד עם AP, אלא אם יש אינדיקציה ברורה להוספת AP ל-OAC במטופלים עם אבחנה חדשה של פרפור עליות.

מקור:

Keith A. A. Fox, MBChB; et al. (2020) JAMA Network Open 10.1001/jamanetworkopen.2020.0107 

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרפור עליות,  מחלה כלילית,  נוגדי טסיות,  נוגדי קרישה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות