הרדמה 28.10.2018

יעילות ובטיחות של dexmedetomidine בחסימת עצב פריפרי

מתן DEX בשילוב עם חומרי הרדמה מקומיים מאריך את שיכוך הכאבים לאחר ניתוח למשך כחמש שעות

משך ההרדמה המסופק על ידי חסימת עצב (nerve block) הינו מוגבל אם חומרי ההרדמה ניתנים לבד. לכן, מספר חומרים נוספים, כולל DEX י(Dexmedetomidine), נחקרים במטרה להאריך את משך שיכוך הכאבים, לאחר מתן הרדמה מקומית בזריקה בודדת לפני הניתוח.

המטרה של המטא אנליזה הנוכחית הייתה להעריך את היעילות והבטיחות של הוספת perineural DEX לחומרי הרדמה מקומיים בהשוואה לחומרי הרדמה מקומיים לבד או חומרי הרדמה מקומיים בשילוב עם מתן סיסטמי של DEX.

בוצעה סקירה סיסטמתית של מחקרים אקראיים מבוקרים ומטא אנליזה. הערכת איכות הראיות בוצעה על ידי גישת GRADE.

בוצע חיפוש במאגרי המידע המקובלים עד מאי 2017. נכללו כל המחקרים האקראיים המבוקרים שבדקו יעילות ובטיחות של perineural DEX בשילוב עם חומרי הרדמה מקומיים בהשוואה לחומרי הרדמה מקומיים לבד או חומרי הרדמה מקומיים בשילוב עם DEX  סיסטמי, בחסימת עצב פריפרי של מבוגרים העוברים ניתוח.

סך הכל 46 מחקרים אקראיים מבוקרים (3149 מטופלים) נכללו. מטופלים שקיבלו perineural DEX בשילוב עם חומרי הרדמה מקומיים היו בעלי משך זמן ארוך יותר של שיכוך כאבים בהשוואה לחומר הרדמה בלבד (הפרש ממוצעים 4.87 שעות ; 95%CI 4.02-5.73 ; p<0.001 ;  I 2 = 100% ; איכות ראיות בינונית). מרבית תופעות הלוואי החשובות בקבוצת ה-DEX היו ברדיקרדיה במהלך הניתוח (Risk ratio 2.83 ; 95%CI 1.50-5.33 ; p=0.035 ;  I 2 = 40% ; איכות ראיות נמוכה מאוד) ותת לחץ דם (Risk ratio 3.42 ; 95%CI 1.24-9.48 ; p=0.002 ;  I 2 = 65% ; איכות ראיות נמוכה מאוד).

לעומת זאת, לא נמצא הבדל משמעותי במשך שיכוך הכאבים בין מתן perineural DEX או DEX תוך ורידי בשילוב עם חומרי הרדמה מקומיים (הפרש ממוצעים 0.98 שעות ; 95%CI -0.12 -2.08 ; p=0.08 ; I 2 = 0%).

המטא האנליזה הנוכחית מדגימה כי DEX בשילוב עם חומרי הרדמה מקומיים מאריך משך שיכוך הכאבים לאחר הניתוח למשך כחמש שעות. עם זאת, נמצא סיכון מוגבר לתת לחץ דם וברדיקרדיה במהלך הניתוח. הממצאים בנוגע לתופעות הלוואי קשורים עם אי ודאות גבוהה. ראיות התחלתיות מציעות כי אין הבדל במשך שיכוך הכאבים הקשור עם מתוך perineural DEX או DEX סיסטמי.

מקור:

Schnabel A, Reichl SU, Weibel S, Kranke P, Zahn PK, Pogatzki-Zahn EM, Meyer-Frießem CH. Efficacy and safety of dexmedetomidine in peripheral nerve blocks: A meta-analysis and trial sequential analysis. European Journal of Anaesthesiology (EJA). 2018 Oct 1;35(10):745-58.

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  DEX,  dexmedetomidine,  כאב,  PAIN,  הרדמה מקומית,  ניתוח
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו