חומרי הרדמה נדיפים בעלי פוטנציאל מזיק בחשיפה תעסוקתית, בהריון או לאנשים עם פרה-דיספוזיציה להיפרתרמיה ממאירה. ריכוז גזי הרדמה שאריים ביחידות התאוששות מהרדמה נחקר לעיתים נדירות בלבד.

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך את ריכוז חומרי ההרדמה הנדיפים ביחס לגודל החדר, מספר המטופלים וסוגי ההנשמה ביחידות התאוששות שונות.

המחקר הינו מחקר תצפיתי פרוספקטיבי שנערך בשתי יחידות התאוששות בבית הספר לרפואה הנובר שבגרמניה. החדרים נבדלים זה מזה בגודלם, מספר המטופלים וסוגי ההנשמה.

במהלך תקופת התצפית, הרדמה באמצעות sevoflurane בוצעה ב-65 מתוך 140 המטופלים שנוטרו ביחידת התאוששות אחת וב-42 מתוך 70 מטופלים שנוטרו ביחידת התאוששות שתיים. התוצא הראשוני שנמדד היה ריכוז שארי אבסולוטי של sevoflurane כפי שנמדד באמצעות ספקטרומטר נייד קומפקטי, לולאה סגורה ברזולוציה גבוהה.

שארים של sevoflurane אותרו ב-805 מתוך 970 הדגימות שנלקחו. הריכוזים המקסימליים היו 0.96 ± 0.20 ppm ביחידת התאוששות אחת, ו-0.82 ± 0.07 ppm ביחידת התאוששות שתיים. הריכוז החציוני היה 0.12 (0.34) ppm ביחידת התאוששות אחת ו-0.11 (0.28) ppm ביחידת התאוששות שתיים.

לסיכום, כמויות נמוכות של sevoflurane אותרו בשתי יחידות התאוששות המצוידות במערכת חילוף אוויר מבוקרת. לא נמדדו רמות החורגות מסף החשיפה התעסוקתית.

מקור:

Heiderich S, Thoben C, Dennhardt N, Koppert W, Krauß T, Sümpelmann R, Zimmermann S, Klingler W. Low anaesthetic waste gas concentrations in postanaesthesia care unit: A prospective observational study. European Journal of Anaesthesiology (EJA). 2018 Jul 1;35(7):534-8.

ערכה: ד"ר נועה יקירביץ אמיר

נושאים קשורים:  מחקרים,  חידת התאוששות,  sevoflurane,  חשיפה תעסוקתית,  גזי הרדמה