על האיגוד

מי אנחנו

במדינת ישראל קיימים כ-750 רופאים מרדימים, מומחים, מתמחים ורופאים מקצועיים העובדים בחדרי ניתוח, בחדרי לידה, במתן הרדמה וסדציה במקומות מרוחקים בבית החולים, במרפאות טרום-ניתוחיות, במרפאות כאב, ביחידות לטיפול נמרץ, והמסייעים בטיפול בהחייאות ברחבי בית החולים ובמקרי טראומה המגיעים למחלקות הרפואה הדחופה.

במסגרת האיגוד פועלים ארבעה חוגים: החוג להרדמה מיילדותית, החוג להרדמת ילדים, החוג להרדמה בניתוחי לב-חזה וכלי דם, החוג לרפואת כאב. החוגים מארגנים ישיבות מדעיות באופן סדיר ומגבשים המלצות בתחומי התמקצעותם הן בתחום ההנחיות הקליניות והן בכל הנוגע לסילבוס ההתמחות במקצוע ההרדמה. לאחרונה אושרה ע"י המועצה המדעית תוכנית להשתלמות עמיתים בהרדמה מיילדותית. על מנת לשפר הקשר עם קהילת המרדימים בארץ הקים האיגוד את פורום מנהלי מחלקות ההרדמה אשר מקבל דיווחים שוטפים על הנעשה באיגוד ונפגש כ-3-4 פעמים בשנה. בין שאר פעילויותיו הוציא האיגוד לאחרונה קובץ הנחיות קליניות בהרדמה אשר אושר (כטיוטא) הן ע"י וועד האיגוד והן ע"י פורום מנהלי המחלקות.

מעבר לפעילות השוטפת, עומדת פעילות האיגוד בשנים האחרונות בסימן המחסור ברופאים מרדימים במדינת ישראל.מסקרים שנעשו ע"י האיגוד עולה כי במחלקות ההרדמה בארץ קיים חוסר של כ-30% ברופאים מומחים ובמתמחים בהשוואה לתקן הנדרש, וכי משנת 1998 יותר מ-10% מהרופאים המומחים בהרדמה בישראל היגרו לחו"ל. המחסור ברופאים מרדימים גורם לדחיית ניתוחים, להמתנה ממושכת לניתוחים מתוכננים, דחופים וחצי דחופים, לירידה בבטיחות ההרדמה, ולכך שיולדות נאלצות ללדת בלי רופא מרדים. מחסור זה, הצפוי אף לגדול נוכח הצרכים במקצוע ונוכח הגידול הצפוי באוכלוסייה, זכה לאזכור נרחב בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2008.

עקב כך עוסק האיגוד בשנים האחרונות בפעילות הסברתית אינטנסיבית שמטרתה להעלות את מודעות הציבור לחשיבות תפקידו של הרופא המרדים, ולהביא את עובדת המחסור במרדימים והשלכותיו הקשות הן בפני הר"י והן בפני מקבלי ההחלטות למיניהם. פעילות זו כוללת שימוש אינטנסיבי באמצעי התקשורת למיניהם, פגישות אישיות עם מקבלי ההחלטות, וקיום שבוע מודעות להרדמה בכל שנה. פעילות זו של האיגוד הביאה לכך שמקצוע ההרדמה אומנם הוצב בראש רשימת המקצועות שבמצוקה. יתרה מזאת, עובדת מצוקת המקצוע זכתה להכרה בהסכם בוררות הרופאים-מעסיקים והרופאים המרדימים זכו לתוספת שכר ייחודית מעבר לתוספות השכר שנפסקו לכלל הרופאים.

האיגוד ממשיך בפעולות נוספות אשר יכולות לתרום למשיכת רופאים צעירים למקצוע ההרדמה. בין היתר יזם האיגוד הצעת הלוואה-עומדת משמעותית למתמחים חדשים בהרדמה. הלוואות אלה כבר מוצעות ע"י מספר בתי חולים אך הרעיון עדיין לא אומץ ע"י משרד הבריאות. האיגוד הציע להר"י לשקול התמחות בהרדמה במשרה חלקית אשר תוכל להתאים לרופאות (וגם לרופאים) שאינן יכולות לקחת על עצמן התמחות במשרה מלאה. כמו כן פועל האיגוד מול חברות הביטוח המשלים על מנת לאפשר לציבור המבוטחים בחירת רופא-מרדים, אפשרות שאיננה קיימת ברוב הביטוחים הנ"ל. האיגוד תומך בהכנסת שר"פ לבתי החולים הציבוריים כאמצעי להעלאת רמת ההשתכרות של המרדימים. כמו כן מציע האיגוד מתן תגמול מוגבר עבור תורנויות המבוצעות ע"י רופאים מומחים.

מעבר לפעילות שמטרתה להביא פתרון למשבר החמור בכוח האדם במקצוע ההרדמה, ממשיך האיגוד לדאוג לרמה מקצועית גבוהה של הרופאים המרדימים, לשמירה על רמת התמחות גבוהה, ולשמירה על עקרונות ההרדמה הבטוחה.