חוגים

החוגים נועדו להרחיב את הידע בנושאים ספציפים בקרב כלל הרופאים המרדימים וכן להוות פלטפורמה משותפת לדיון.

חוג כאב

חוג להרדמת לב-חזה

לאתר החוג להרדמת לב-חזה

חוג להרדמת ילדים

חוג להרדמה מיילדותית